Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Đà Bắc - Hòa Bình
 19/09/20  Chương trình tuần  10
Nói đến trung thu là nói đến ngày tết của trẻ thơ. Từ trước đến nay ngày tết này đều nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các gia đình, xã , huyện, vì đâu đâu cũng thấy trẻ con, các con chính là những nguồn sáng là tương lai của đất nước.